Защо да предпочитаме дървесните пелети пред алтернативните и добре познати източници на топлинна енергия?

Пелетите са екологично чисто гориво, неутрални по отношение на въглеродния диоксид (СО2),тъй като се добиват от възобновяеми източници. При горене не отделят черен дим , което ги прави идеални за камини със стъклен отвор. Тяхното приимущество е във възможноста да се горят, както в обикновенни печки на твърдо гориво така и в специални пелетни котли с висок коефициент на полезно действие. Системите за отопление с пелети са напълно автоматизирани: сами дозират необходимото им количество пелети за изгаряне, а също така имат възможност и за управление от мобилен телефон.

 

  • За да заместим 1 тон дървесни екопелети трябва да изгорим:

Еквивалента на 120 литра нафта …
или 170 литра газ (пропан-бутан) …
или около 16000 кубични метра природен газ …
или 4775 киловатчаса електроенергия.

ФАКТ: Повечето печки за пелети в днешно време са направени да горят както иглилистна, така и широколистна дървесина.
Изборът на гориво в случая е по-скоро с цел изпробването на конкретна марка в конкретната печка. Това обикновено зависи от качеството на пелетите, а не от вида дървесина. Видима разлика между пелетите от различни видове дървесина няма, тъй като всички те минават през смилане и се превръщат в хомогенна дървесна маса.

ФАКТ: Иглолистните пелети обикновено имат по-висока топлинна мощност и отделят по-малко пепел.

  • Безвредно изгаряне

Изгарянето на дървесни пелети в специализирани за целта печки е в пъти по-чисто и ефективно в сравнение с разграждането на биологичните отпадъци в гората. Това означава, че дървесните пелети се считат за въглеродно неутрални. Пелетните печки и централни отоплителни системи трябва да имат поне 80% КПД, за да се използва максималният капацитет на пелетите. В действителност, повечето отоплителни печки и горелки са изработени да работят на 85-93% КПД.  Нашите дървесни пелети са 100% натурални, без свързващи вещества, химични вещества или добавки. Те имат ниско съдържание на прах и пепел, ниско водно съдържание (по-малко от 10 процента), потъват във вода, не се разпадат при натиск с ръка.  Биогоривото от този тип не може да съдържа остатъци от рециклирана дървесина или химически замърсители. Меламинови частици, боядисано дърво, покрити със смола дъски не се използват за производството на дървесни пелети, тъй като при изгарянето им се отделят вредни химически вещества или се наблюдават отклонения от нормите за изгаряне на пелети.

  • Външният вид на гранулите висококачествени дървесни пелети може да бъде толкова разнообразен, колкото различни видове дървета има по света.                                                                  

  • Отоплението на пелети намалява с около 680 000 грама въглеродните емисии, в сравнение с дизеловото гориво.

Намаляването на емисиите за 1 тон изгорени дървесни екопелети може да се сравни с изгорелите газове на новото поколение електромобили (хибриди) в продължение на една година. Намалява драстично емисиите на парникови газове и вредни замърсители като CO2, серен диоксид и живак. Специализираните печки и котли за отопление на пелети са 50 пъти по-ефективни в сравнение със старите печки на твърдо гориво и са до 5 пъти по-продуктивни от най-новото поколение печки на дърва.